בס”ד

למען אחי ורעי, אדברה נא שלום בך

מנין שאין הקב”ה מואס בתפילתן של רבים, שנאמר “הן א-ל כביר ולא ימאס”.

-גמ’ ברכות ח,א

יום אחדות עולמי

קריאה כללית לציבור הרחב

היות ועדים אנו לאחרונה לצרות והתרחשויות המשפיעות באופן חמור על עם ישראל בכלל, ועל אחב”י הדרים באה”ק בפרט, באים אנו איפוא ביוזמה לארגן “יום אחדות עולמי”, בו נתכנס יחדיו קהילות ישראל ברחבי תבל ע”י חיבור וידאו וננצל את מפגן האחדות העולמי בכדי לבקש רחמים מאבינו שבשמים

רבים כבר משוכנעים בנחיצותו של כינוס מעין זה, ופרסום היוזמה ודאי יגרום למענה רחב ביותר בקרב הציבור שיכיר בייחודיות של אירוע בקנה גודל זה, מתוך שימת דגש על השפעתו על הצעירים והנוער

תכנית הכינוס מבוססת על אירוע קטן יותר אבל מוצלח מאוד שאיחד אלפי יהודים ממדינות באיזור אוסטרליה ודרום אסיה עם יהודים בארץ ישראל, דרום אפריקה ובריטניה. כולם אמרו תהילים ביחד ושמעו דברי התעוררות וחיזוק מגדולי ומנהיגי ישראל באמצעות חיבור וידאו

הכינוס יתקיים בזמן אחד בכל מדינות העולם שיש בהם קיבוץ של יהודים. זה יהיה מעמד התעוררות שכמוהו לא היה. לצורך הצלחתו, ידרש שיתוף פעולה ופירסום

“יום אחדות עולמי” אינו יכול לצאת אל הפועל בלי עזרה והשתתפות כל השכבות והמגזרים שבעם ישראל. כמה ארגונים גדולים כבר הודיעו על תמיכתם. אבל אנו מדגישים שהאירוע עצמו הוא אינו פוליטי כדי שהכל יוכלו להשתתף בלי להגיש אי-נוחות

בגלל חשיבות ונחיצות כינוס אחדות עם ישראל בזמנינו, אנו מבקשים את תמיכת כל הקהילות, בית הספר, מוסדות התורה ואירגון ציבורי. בדרך זו, אכן יהיה זה יום של אחדות והתחברות יהדות העולם. כשכל קהילה תעודד את כל חבריה לבוא ולהשתתף במקום שיפורסם בעירם, יהיה זה מפגן מפואר של אחדות שכמוה לא נראה בהיסטוריה

ועדת התיכנון שקיבלה על עצמה לארגן את הכינוס מורכבת מקבוצה של אנשים מכל שכבות הציבור, רובם שומרי תורה ומצוות, שהתחברו למטרת האחדות ללא שום מטרות פוליטיות, כדי ליצור מפגן עולמי של  אחדות ותחושת ערבות של כל יהודי עם אחיו

חלק מחברי הועד הם גם חברים בארגונים אחרים ומקצתם אינם חברים בשום אירגון. רשימת חברי ההנהלה תפורסם בקרוב לאחר שקהילות וארגונים אחרים יודיעו על השתתפותם במעמד מיוחד זה

ועדת התיכנון העולמית

מלבורן, אוסטרליה

שבט תשע”ג