“ושפט בין הוגים והוכיח לעמים רבים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא-ישא גוי אל—גוי חרב ולא—ילמדו עוד מלחמה.”
ישעיה 2:4

“….ונתתיך לאור גוים להיות ישועתי עד-קצה הארץ.”
ישעיה 49:6