יום אחדות יהודי עולמי

קריאה לאחדות יהודית לאומית

עקב הזמנים הקשים העוברים על העולם היהודי בכלל ובפרט על אחינו יושבי ארץ הקודש, ארגון עולמי מתארגן לקביעות “יום אחדות יהודי עולמי”. קהלות מכל מדינות העולם יהיו מקושרות על ידי קשר וידאו ביום שיקבע מראש, בכדי להראות ולהכריז על אחדות בין כל עם ישראל לגווניו. ננצל את ההזדמנות הזו לתפילות ובקשות רחמים על מצב עם ישראל בכל מקום שהם מאבינו שבשמים

הרבה אנשים חושבים שארגון כזה ראוי ונחוץ בזמן הזה, הרי שכל יהודי בכל מקום שהוא כולל הדורות הבאים ישמעו על רעיון זה, והדבר יביא  לאחדות בעם ישראל

התכנית ליום מיוחד זה בנוי על כינוס דומה שהתקיים בשנת תשס”א שאיחד יהודים מאסיה, דרום אפריקה ובריטניה, שאמרו  תהילים בזמן אחד בשלוש יבשות אלו ונשמעו דברי חיזוק ומוסר מגדולי ישראל

הכינוס יתקיים באותו  יום ושעה בכל מדינות העולם שיש בהן קיבוץ יהודים, וזה יהיה מעמד היסטוריה שכמוהו לא היה מאז בריאת העולם

יום מיוחד זה, אינו יכול לצאת אל הפועל לולא עזרה והשתתפות של כל שכבות הציבור וכל המגזרים. כמה ארגונים יהודיים מרחבי העולם כבר הודיעו על השתתפותם באירוע מיוחד זה שאין לו שום ענין או קשר פולטי, וכל משתתף מתקבל ברצון ובכבוד הראוי

לאור חשיבות היום והאירוע בזמן זה לעמנו, אנו מקוים ומצפים שכל שכבות הציבור וכל המגזרים והישיבות ומוסדות התורה וארגוני הציבור ישתתפו בו בהמוניהם, ובדרך  זו אכן יווצר יום אחדות לאומי. כשכל קהילה וארגון מדרבן את חבריו שיבואו וישתתפו במקום שיפורסם להתאחד עם כלל ישראל תראה האחדות של עם ישראל בתפארת שכמוה לא נראתה

הנהלת הארגון מורכבת מאיחוד של אנשים מכל שכבות הציבור שהתכנסו למטרת האחדות בלי שום מטרות פוליטיות. האנשים האלו מקושרים לכמה אירגנון מרכזיים ברחבי העולם אך אין להם שום כוונת למטרות אירגונם

רשימת חברי ההנהלה תפורסם  אחרי ששאר הקהילות והאירגונים יודיעו על השתתפותם במעמד מיוחד

ועדת התיכנון העולמית
מלבורן, אוסטרליה
שבט תשע”ג